Is een adviesaanvraag altijd vrijblijvend?

Een adviesaanvraag is altijd vrijblijvend en verplicht tot niets!

Het contact, alsmede de verstrekte informatie door een aangesloten deelnemer van het platform travwizards.com aan een bezoeker, is gratis en vrijblijvend.
Een deelnemer aan het platform verstrekt, naar de doelstellingen van het platform, gratis informatie aan een bezoeker.

Alleen wanneer van tevoren door een deelnemer en een bezoeker wordt overeengekomen dat vervolginformatie en/of een uit te werken offerte of reisvoorstel kosten met zich meebrengt, kan door de aangesloten deelnemer (met goedkeuring door de bezoeker dus), kosten in rekening worden gebracht.

Het uitgangspunt van het platform travwizards.com is, dat je in contact wordt gebracht met een deelnemer (reisexpert, lokale expert of informatieleverancier) die, in het geval dat hij een reisaanbod doet, er voor zorgt dat bij het sluiten van een reisovereenkomst een erkende garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. 

Zo'n reisexpert kan vele jaren op een bepaalde bestemming gewoond hebben, daar thuis zijn, of in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd hebben over een bepaalde bestemming of type reis. Natuurlijk is zo'n reisspecialist een expert in het reisvak en is deze ook uitstekend in staat om een reis of (deel)arrangement te verzorgen.

Wanneer je een bepaald arrangement of een reis via een deelnemer aan het platform travwizards.com wilt boeken, dan kan dat.
Zo´n reisovereenkomst komt dan tot stand, rechtstreeks met de deelnemer aan het platform en onder van tevoren door deze deelnemer aan de bezoeker kenbaar gemaakte Algemene Voorwaarden.
Travwizards speelt daarin geen bemiddelende rol en is slechts het platform dat het contact tussen bezoeker en specialist tot stand brengt.

 

Het platform travwizards.com is met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. 
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. 
De gegevens op het platform en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden.
Travelresponse B.V. de eigenaar van het platform travwizards is hiervoor niet aansprakelijk.

Het platform travwizards zélf biedt geen reizen of bestemmingsinformatie aan.
Het platform heeft als enig doel om bezoekers in contact te brengen met specialisten in een bepaalde bestemming of van een bepaalde type reis.
Deze doorverwijziging is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de bezoeker, noch de betreffende deelnemer aan het platform.

Wanneer bezoeker en deelnemer aan het platform geheel op eigen initiatief de wens hebben om tot een reisaanbod te komen, dan betreft dat een directe reisovereenkomst die tot stand komt tussen deelnemer en bezoeker van het platform. Deze reisovereenkomst wordt geregeerd door (van tevoren) verstrekte Algemene Voorwaarden door de deelnemer aan het platform.
Travel Response B.V., de eigenaar van travwizards, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het platform, promoties, of eventuele overeenkomsten met derden.

Travwizards biedt zelf geen reizen aan.
Het platform travwizards.com heeft als enig doel om bezoekers in contact te brengen met specialisten, zogenaamde experts, van een bestemming of van een type reis. Zo'n specialisme kan ontstaan zijn doordat een expert gedurende een bepaalde periode op de bestemming gewoond heeft, op een bestemming thuis is, of zich vakmatig gespecialiseerd heeft of bijvoorbeeld op de bestemming als reisleiding actief is geweest.
Een deelnemer aan het platform kan ook een professionele informatieleverancier zijn die je ook als zodanig op het platform kunt herkennen.

De informatie die de deelnemer aan het platform aan de bezoeker geeft is in principe vrijblijvend en leidt niet tot enige verplichting bij de bezoeker.
Het spreekt voor zich dat de betreffende reisexpert een vakman is in reisbemiddeling en precies de weg weet waar en hoe hij het beste of meest originele reisidee kan verzorgen.
Wanneer je tevreden bent over de ontvangen informatie en de organisatie van je reis graag over wilt laten aan deze reisexpert, is dat uiteraard mogelijk.
De overeenkomst komt in dat geval direct tot stand tussen jou als bezoeker en de betreffende deelnemer aan het platform of de organisatie die hij vertegenwoordigt.

De reisexpert zal je precies en van tevoren op de hoogte stellen wat de Algemene Voorwaarden zijn waaronder zo'n reisovereenkomst tussen jou en de reisexpert tot stand komt.  Travwizards speelt bij zo'n reisovereenkomst geen rol en aanvaardt dus daarbij ook geen aansprakelijkheid.

Het platform travwizards is geen website waarop arrangementen of reizen worden aangeboden.

Travwizards is een onafhankelijk informatieplatform voor consumenten die op zoek zijn naar bijzondere reisideeën.
Bestemmingsexperts brengen bezoekers van de portal in contact met hún onverwachte en authentieke reiservaring of met hún bijzondere expertise van de meest bijzondere en originele plekjes van een bestemming.
Travwizards is een inspiratieportal waarop bezoeker en reisspecialist van een bepaalde bestemming of type reis met elkaar in contact worden gebracht.

Inhoud, informatie en eventueel reisaanbod wordt in voorkomend geval aangeboden door en onder verantwoordelijkheid van de betreffende deelnemer aan het platform.
Een eventuele overeenkomst komt tot stand op vrijwillige basis tussen een deelnemer aan het platform en een bezoeker, zonder tussenkomst of verantwoordelijkheid van travwizards.

Deelnemer aan het platform kunnen zijn:  specialisten in een bepaalde bestemming of type reis, zoals daar zijn informatieleveranciers, reisspecialisten,
of lokale reisspecialisten die zich onderscheiden door een bijzonder reisaanbod voor de bezoeker op travwizards.com.

Alle deelnemers aan travwizards.com worden op een uiterst nauwkeurige wijze geselecteerd op hun deskundigheid door Travel Response B.V. 
de eigenaar van travwizards.
Travel Response B.V: heeft geen enkel commercieel belang bij deze selectie, behalve de kwaliteit van de deelnemers aan het netwerk.
Door een ervaring binnen de reiswereld van tientallen jaren in zowel touroperating als reisbemiddeling beschikt Travel Response B.V. 
over enorm veel contacten om de deskundigheid van deelnemers aan het platform van tevoren goed te controleren.
Desalniettemin blijft de informatie die de aangesloten deelnemers verstrekken een zaak waar Travel Response B.V. geen verantwoordelijkheid voor kan nemen.

In principe seleceert Travel Response B.V. op deskundigheid en de verplichting aan de deelnemer aan het platform travwizards.com om in geval deze een 
reisaanbod doet, hij er voor zorgt dat bij het sluiten van een reisovereenkomst een erkende garantieregeling voor reisgelden van toepassing is.
Bij welke organisaties de betreffende deelnemer is aangesloten is vindbaar in het profiel van de betreffende reisexpert.
Op de website van de betreffende garantieorganisatie is de actuele deelname van de betreffende deelnemer gemakkelijk te controleren.

De aangesloten reisspecialist en lokale reisspecialist, zijn door travwizards geselecteerde reisprofessionals die zich onderscheiden door hun uitgebreide
kennis en ervaring van bestemmingen of bepaalde reisthema´s. De reisspecialist verstrekt vrijwillig en vrijblijvend informatie aan de bezoeker.
Een aangesloten informatieleverancier op het platform travwizards.com is een organisatie die zich heeft toegelegd op professionele informatieverstrekking
aan het publiek over een land, provincie, streek, stad of thema op het gebied van toerisme en recreatie.

 

Wég.....  van de begaande paden

Een verrassende reiservaring met een erkende garantieregeling.
Travwizards is een onafhankelijk informatieplatform voor consumenten.
Bezoekers vinden de experts middels een gebruiksvriendelijk selectiesysteem.
Door hun wensen te selecteren, worden zij verrast met onverwachte en originele reisideeën van de deelnemende experts.


Op Travwizards.com wordt niets verkocht!

Travwizards is een onafhankelijk informatieplatform voor consumenten die op zoek zijn naar exclusieve reisideeën. 
Bestemmingsexperts brengen bezoekers van de portal in contact met hún onverwachte en authentieke reiservaringen of met hún 
bijzondere expertise van de meest bijzondere en originele plekjes van een bestemming.

Hoewel de achterliggende techniek van het platform zéér uitgebreid en professioneel is ingericht, is het gebruik voor bezoekers 
eenvoudig en vanzelfsprekend.

Behalve dat travwizards een inspiratiebron is voor speciale reizen, wordt de bezoeker middels eenvoudige selectiecriteria zeer gericht 
en precies naar de expert van het geselecteerde aanbod geleid. 
Dit gebeurt eenvoudig door de bezoeker zijn interesse, locatie, of het gewenste reistype aan te laten klikken.

Een belangrijke toegevoegde waarde voor de consumenten is, dat de reisaanbieders op travwizards allemaal beschikken over een 
erkende garantieregeling voor reisgelden op het moment dat een reisovereenkomst met een bezoeker tot stand komt.

 

"Een gerichte selectie met als uitkomst een specialist die zowel over de ervaring, de kennis als over de zekerheid beschikt!"

U kunt op vier manieren selecties maken:

*  een selectie op locatie  -->  na de keuze van een continent, kunt u dan kiezen uit één van de aanwezige bestemmingspins óf
    u kunt daarna een type reis of interesse vragen in het continent dat u gekozen heeft.  Het systeem presenteert welke types/interesses
    in dit werelddeel beschikbaar zijn.

*  een selectie op type reis  -->  kiest u bijvoorbeeld voor fietsvakantie, dan geeft het systeem alle locaties op de wereld waar fietsvakanties
    op ons platform wordt aangeboden -->  vervolgens kiest u de aanwezige bestemming
    In de blauwe balk onderin laat het systeem de volgorde van uw selecties zien.

*  een selectie op interesse  ---> kiest u bijvoorbeeld voor paardrijvakanties, dan geeft het systeem alle locaties op de wereld waar paardrijvakanties
    op ons platform worden aangeboden -->  vervolgens kiest u de aanwezige bestemming.
    In de blauwe balk onderin laat het systeem de volgorde van uw selecties zien.

*  U kunt ook een bestemming intoetsen.  Ons platform presenteert aanwezige bestemmingen waar onze experts aanwezig zijn.

Wanneer er meerdere specialisten op één bestemming of één soort reis aanwezig zijn, staat dit middels een getal in de pin vermeld.

Als u de betreffende expert selecteert, vindt u alle informatie over deze specialist:
- waarom deze specialist is, welke ervaring hij/zij heeft etc. etc.
Tevens vindt u mogelijk een verwijzing naar zijn website waar u meer informatie over het aanbod kunt vinden.

Daarnaast vindt u alle contactinformatie.
U kunt contact opnemen per email, telefoon, etc. etc.
U kunt ook een contactformulier invullen:
Nadat u een beperkt aantal gegevens bekend heeft gemaakt, zal de expert op een aangegeven tijdstip persoonlijk contact met u opnemen
om u de gewenst informatie te geven of desgewenst een aanvraag uit te werken voor een onvergetelijke reis.

Het gebruik van het platform travwizards evenals het advies door een uitgekozen reisexpert is gratis.

Een goed advies is niet duurder dan zélf boeken of boeken via internet.
Heel verrassend, want de prestatie en meerwaarde van een reisexpert zijn natuurlijk veel groter dan een willekeurige website.
Travwizards brengt dus vraag en aanbod heel gericht bij elkaar.
Via ons consumentenplatform kan een bezoeker in persoonlijk contact komen met een deelnemer aan ons platform die de weg binnen al de
diverse kanalen van de reiswereld kent.
Toegespitst op de individuele en specifieke wensen van de bezoeker, maakt de specialist een inventarisatie van de mogelijkheden en de beste prijs/kwaliteit.

Een deelnemer aan het platform travwizards beschikt over alle databanken, prijsvergelijkingssites etc.
In vele gevallen koopt hij collectief in, waardoor prijzen zelfs lager kunnen zijn dan die "doe het zelvers" kunnen krijgen.
In ieder geval in het kader van tijd/ advies/ overzicht in aanbod/ kennis en creativiteit, biedt een reisexpert een bijzondere toegevoegde waarde bij het aanbod voor een specifieke reis.

Er kan door een reisexpert, maar alléén wanneer dat van tevoren en specifiek tussen die betreffende expert en de bezoeker nadrukkelijk is overeengekomen, eventueel een advies- of offerte-tarief van toepassing zijn.
Dit geldt dus alleen bij een eventueel vervolgtraject/advies waarbij dit van tevoren nadrukkelijk is overeengekomen tussen de deelnemer aan het platform en een bezoeker.

Als bezoeker van ons platform kunt u een beoordeling (review) geven over uw ervaringen met een expert.
We noemen dat de zogenaamde "Testimonial".
Ga naar de betreffende expert en vindt onderaan zijn gegevens de optie om een beoordeling te schrijven.

Deze beoordeling wordt, zoals op zo vele beoordelingssites, op de website geplaatst waarbij uiteraard de regels m.b.t. behoorlijk
taalgebruik en onderbouwing gerespecteerd dienen te worden.
De betreffende reisexpert kan op deze beoordeling reageren.

  1. Wanneer een klant van een van onze reisspecialisten een recensie wil plaatsen op het platform Travwizards, moet hij zich middels zijn e-mailadres registreren.  Dit ter voorkoming van anonieme publicaties.
  2. Alle positieve en negatieve reviews worden op het platform gepubliceerd, waarbij de betrefffende reisspecialist de mogelijkheid krijgt om ook zijn visie kenbaar te maken.
  3. Er is in geval van reviews nooit sprake van sponsoring of betaalde beoordelingen.

In de zogenaamde 'testimonial" die u kunt schrijven bestaat ook de mogelijkheid om een interne aanbeveling of advies aan de organisatie travwizards op te geven dat niet op het platform openbaar gemaakt wordt, en welke aanbeveling bedoeld is als een rechtstreeks advies tussen u en de betreffende reisexpert of het platform travwizards.

Om een testimonial te kunnen schrijven, dient u zich eenvoudig binnen het systeem met uw e-mailadres aan te melden, zodat wij ervan verzekerd zijn dat sprake is van een serieuze testimonial en travwizards en de reisexpert op de hoogte zijn van de herkomst van de beoordeling.
In onze "Privacy Policy" kunt u alles lezen met betrekking tot het plaatsen en verwijderen van uw gegevens.
Wij kunnen u verklaren, dat wij de eventuele gegevens alleen zullen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk voor het geven van een beoordeling.

Wilt u alle gegevens verwijderen, stuur dan een email naar de eigenaar van travwizards:   info@travwizards.com

 

Het Team van travwizards

U kunt een beoordeling schrijven over uw ervaringen met een deelnemer aan ons platform travwizards.
Omdat wij geen anonieme informatie willen en uw beoordeling gebaseerd is op een ervaring met een reisexpert (die ook met u
bekend is), vragen wij een zeer eenvoudige en korte registratie van uw e-mailadres in ons systeem.

U kunt een testimonial zo vaak bewaren en bewerken in het systeem, totdat u "Testimonial is klaar" aanvinkt
en u op "bewaar" heeft gedrukt.
Vanaf dat moment wordt de testimonial naar uw reisexpert gezonden.
De reisexpert kan de testimonial niet wijzigen, maar er wel een opmerking over plaatsen.
Zowel uw reactie als de opmerking van de reisexpert worden vervolgens op ons platform travwizards gepubliceerd.

Via het symbooltje helemaal rechts op het invulscherm, kunt u een afbeelding toevoegen of een foto uploaden.
Klik op het symbool van foto/afbeelding om een afbeelding toe te voegen in de tekst; er verschijnt dan een pop-up.
Klik op het grijze vlak, of sleep een afbeelding in het grijze vlak van deze pop-up.
ALLEEN JPG-afbeeldingen zijn toegestaan.
Rechtsboven in de foto zijn 5 functies aanwezig (van links naar rechts) :  zoom uit - zoom reset - zoom in - verwijder - bewaar.
´´Zoom reset´´ = plaatst zo optimaal mogelijk de afbeelding in beeld.
Bent u tevreden over het resultaat klik dan op ´bewaar´.
De afbeelding kunt u verwijderen op dezelfde manier waarop u de tekst verwijdert: met de backspace / delete knop.

U kunt binnen de testimonial er ook voor kiezen een deel van uw bericht wél aan de reisexpert en travwizards te sturen, maar dit deel van het bericht
niet openbaar op het platform te publiceren.
Dit is het onderdeel onderaan het invulscherm.
De tekst die u hier invult, wordt niet getoond op ons platform travwizards, maar is uitsluitend bedoeld als feedback voor de reisexpert en de kwaliteitsbewaking van het platform travwizards.

 

Degene die een testimonial schrijft geeft aan travwizards gedurende de registratie toestemming om de door hem verstrekte gegevens op het platform travwizards te plaatsen.
De betreffende bezoeker kan te allen tijde zijn toestemming weer intrekken middels het zenden van een verzoek
naar travwizards: info@travwizards.com


Na intrekking van uw toestemming worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand)
uit het systeem van travwizards verwijderd en eindigt de registratie en account met de verstrekte persoonsgegevens.